Sidor

fredag 27 juli 2012

Elit (316 av 366)

Jag funderade på ordet elit och vilken bild jag skulle välja för det och så  googlade jag och fick förklaringen nedan.

Som tur var det innan semestern detta gjordes, så jag promenerade iväg till Riksdagshuset och den här bilden får representera den demokratiska eliten. Jag lägger inga politiska aspekter/synpunkter i mitt val utan ”avverkar helt enkelt bara ett tema”…..

Inom sociologin och statsvetenskapen är en elit (etym. fr. vald) en relativt liten grupp, som är särskild från och överlägsen en större grupp som den interagerar med. En elit kan motivera sin ställning med olika argument:
  • Aristokratiska (börd, etnicitet, kast etc.)
  • Plutokratiska (pengar, egendom)
  • Meritokratiska (prestationer, intelligens, bildning)
  • Demokratiska (vald av folket)
Elitens ofta överlägsna resurstillgång gör att den kan markera sin särställning genom yttre attribut som kläder, hälsa, bostäder och utmärkelser.
Det är en vanlig åskådning att alla samhällen av nödvändighet har en elit; det är endast en fråga om hur eliten legitimerar sin särställning, vilket är betingat av kultur och sociala faktorer och sålunda involverar en mått av godtycke.
I samtida västerländska samhällen brukar den politiska eliten hävda att den utövar sin makt på demokratisk grund, medan de mindre inflytelserika akademiska och teknokratiska eliterna anser sig vara meritokratiska. De som kontrollerar makten över näringslivet hävdar ofta att de äger företagen och därför har rätt att bestämma (alltså en form av plutokrati). Aristokratiska eliter har fasats ut, även om det ibland hävdas att meritokratiska, plutokratiska och demokratiska eliters barn så ofta reproducerar sina föräldrars ställning att man kan tala om en de facto aristokratisk elit.

6 kommentarer:

Ullagunni sa...

En sån bra lösning på temat!

Annika sa...

Vad hade man gjort utan google??????

Charlotta sa...

Mycket intressant!
För ovanlighetens skull är jag mer intresserad av text än bild. Missförstå mig inte, det är en bra bild och en jättebra tolkning. Men jag "gick igång" på din förklaring och började fundera och jämföra med gruppdynamik och hur vi medvetet eller omedvetet ger status/makt åt vissa människor.

KerstinA sa...

En bra tolkning.

Anonym sa...

Intressant.

gunilla sa...

tänk, va snyggt det blir, fast du "bara avverkar"...!